MBO rekenen | Gebruik van woordformules + oefenopgave

Inhoudsopgave

Inleiding

Een onderdeel dat bij het vak rekenen wordt geëxamineerd is het kunnen toepassen van woordformules. Op zowel MBO 3 niveau als op MBO 4 niveau moet je kunnen rekenen met woordformules. In dit artikel zullen we meer over woordformules uitleggen. We zullen een aantal praktische voorbeelden uitleggen en om meer vertrouwen te krijgen in het oplossen van deze sommen.

Online cursus MBO rekenen

Moeite met rekenen? Dan is onze online cursus voor het MBO iets voor jou. 

De kracht van woordformules

Wat is eigenlijk een woordformule? In de wereld van de wiskunde worden veel complexe formules gebruikt. Bij het gebruik van woordformules kun je hiermee berekeningen maken. Het gaat niet alleen om de berekeningen, maar je zult ook begrijpen waarom en hoe deze formules werken. Dit begrip is ontzettende waardevol, want het helpt je niet alleen met rekenen op de korte termijn, maar het geeft je ook de tools om te groeien op de lange termijn.

Woordformules en het lineaire verband

Een woordformule beschrijft het verband tussen verschillende gegevens. In een willekeurige formule beschrijven de woorden welke gegevens je kunt invullen.

Je kunt dus een formule opstellen om het verband tussen 2 of meer gegevens weer te geven.

Bijvoorbeeld: Stel je hebt een spaarrekening voor een vakantie van € 500,- en je spaart de komende 10 maanden er € 100,- per maand bij. Dan weet je dat je na deze 10 maanden € 500,- plus (10 maanden x € 100,-) = € 1.500,- voor je vakantie bij elkaar hebt gespaard. Elke maand komt er recht evenredig € 100,- bij.

Woordformules oefenen: jouw sleutel tot succes

Een van de grootste voordelen van woordformules is dat zij het rekenen toegankelijk maken voor een breed scala aan studenten. Of je nu iemand bent die moeite heeft met allerlei wiskundige formules of je bent iemand die rekenen lastig vindt, woordformules zorgen ervoor dat dat je op een gestructureerde manier je opgaven hiermee kunt oplossen.

Om feeling te krijgen met woordformules hebben wij hieronder een aantal opgaven, waar je  mee kunt oefenen.

Heb je de ‘smaak eenmaal te pakken’, dan kun je meeste woordformules eenvoudig uitrekenen. Dit geldt straks ook als jij je rekenexamen voor het MBO – 3 niveau of het MBO – 4 niveau moet gaan doen.

5 oefenopgave + uitlegvideo's

Opgave 1

Het tarief van dit taxibedrijf wordt berekend aan de hand van de formule:

Ritprijs = € 7,50 + €0,95/km

Joop heeft een afspraak in het gemeentehuis. De totale afstand is 15 km. Vraag: wat is het bedrag dat Joop moet betalen?

Onthouden

Bij woordformules is het belangrijk om deze formule eerst helemaal op te schrijven.

Ritprijs = € 7,50 + €0,95/km

Let op

Als je woordformules wilt uitrekenen, dan zal je rekening moeten houden met rekenregels. Dit betekent:

Tip

Nadat je de woordformule hebt opgeschreven, zet je alle getallen (onder de woorden) van de formule.

Uitrekenen

Het is belangrijk dat je de woordformule eerst opschrijft. Vul dan de getallen in en hou rekening met de rekenregels.

In deze opgave: €7,50 + €0,95 x 15 km. Je zult dan (eerst) €0,95 x 15 km moeten uitrekenen en daarna tel je €7,50 erbij op.

Dus: € 14,25 + € 7,50 = € 21,75

Uitlegvideo

We hebben de som ook uitgelegd in een uitlegvideo.

Opgave 2

Op de A28 houdt de politie een snelheidscontrole. Helaas heeft Marieke te snel gereden en 2 weken later valt de boete bij haar op de deurmat.

De formule die gehanteerd wordt om de boete te berekenen luidt: Boete = € 35,- + (gemeten snelheid na correctie – maximumsnelheid) x € 10,-

Vraag: Wat is de boete, die Marieke moet betalen als zij na correctie 140 kilometer heeft gereden, waar zij 100 kilometer mag rijden?

Onthouden

Schrijf de formule helemaal op. Dit geeft overzicht.

Boete = € 35,- + (gemeten snelheid na correctie – maximumsnelheid) x € 10,-

Let op

Als je de cijfers in de woordformule zet, heb je te maken met de rekenregels. Dit betekent: eerst de haakjes, dan machtsverheffen en wortel trekken, dan keer en delen en dan plus en min.

Tip

Nadat je de woordformule hebt opgeschreven, zet je alle getallen (onder de woorden) van de formule.

Uitrekenen

Boete = € 35,- + (gemeten snelheid na correctie – maximumsnelheid) x € 10,-

Het bedrag van de boete wordt:

Je rekent eerst het verschil uit wat tussen de haakjes staat (140 – 100 = 40). Dit bedrag vermenigvuldig je met € 10,-. Dit wordt dan 40 x € 10,- = € 400,-.

Bij deze € 400,- tel je dan € 35,- op. Samen dus € 435,-

Samengevat: € 35,- + (140 km – 100 km) x € 10,- = € 435,- is het boetebedrag

Uitlegvideo

We hebben de som uitgelegd in een uitlegvideo.

Online cursus MBO rekenen

Moeite met rekenen? Dan is onze online cursus voor het MBO iets voor jou. 

Opgave 3

Mevrouw Klingendahl heeft last van overgewicht.

Zij heeft een lengte van 1,84 meter en haar gewicht is 124 kilo. Zij besluit om mee te doen aan een afslankprogramma.

Zij wil binnen 12 maanden een Body Mass Index halen van 24. De formule om de BMI uit te rekenen is:

BMI = aantal kg : (lengte in mtr x lengte in mtr)

Vraag: hoeveel kilo (afronden op hele kilo’s) moet mevrouw Klingendahl in deze 12 maanden afvallen om een BMI van 24 te halen?

Onthouden

Schrijf de formule helemaal op. Dit geeft overzicht.

Body Mass Index = aantal kg : (lengte in mtr x lengte in mtr)

Let op

Reken eerst uit wat tussen de haakjes staat en rond dit niet af

Tip

Vind je dit soort opgaven lastig om uit te rekenen, dan kun je ook het volgende voorbeeld gebruiken:

6 = ? : 4

De 6 staat voor de bmi.

Het vraagteken staat voor het aantal kilo’s dat je moet uitrekenen.

De 4 staat voor het product tussen de haakjes.

Het vraagteken wordt dan 4 x 6 = 24, want: 6 = 24 : 4

Uitrekenen

Eerst rekenen we uit dat wat tussen de haakjes staat: (1,84 x 1,84 = 3,3856)

Omdat de BMI 24 moet zijn, vermenigvuldigen wij 3,3856 met 24 = 81,2544 kg

Haar gewicht op moment dat zij aan de cursus begon was: 124 kg.

Zij moet dus afvallen: 124 kg – 81,2544 = 42,7456 kg is afgerond: 43 kilo.

Uitlegvideo

We hebben de som uitgelegd in een uitlegvideo.

Opgave 4

Marjolein en Harmen gaan kamperen bij de Boswachter. Zij boeken een plek voor 2 nachten, met stroom en zij willen graag plek 26 en reserveren de plek vooraf.

De formule die deze organisatie gebruikt is:

Kampeerkosten = (aantal personen x € 7,25 p/nacht/pers) + € 14,25 plek met stroom p/nacht + € 12,50 per voorkeursplek + (toeristenbelasting € 1,30 p/p/p/nacht) + € 2,50 p/reservering

Vraag: wat moeten Marjolein en Harmen aan kampeerkosten betalen?

Onthouden

Schrijf de hele woordformule uit.

Let op

Hou rekening met de rekenregels. Eerst tussen de haakjes uitrekenen en dan pas de vermenigvuldigingen en de plus bedragen.

Tip

Nadat je de woordformule hebt opgeschreven, zet je alle getallen (onder de woorden) van de formule.

Uitrekenen

Kampeerkosten = (aantal personen x € 7,25 p/nacht/pers) + € 14,25 plek met stroom p/nacht + € 12,50 per voorkeursplek + (toeristenbelasting € 1,30 p/p/p/nacht) + € 2,50 p/reservering.

Kampeerkosten = (2 x € 7,25 x 2 ) + € 14,25 x 2 nachten + € 12,50 +

(2 x € 1,30 x 2) + € 2,50 = € 29,- + € 28,50 + € 12,50 + € 5,20

+  € 2,50 = € 77,70

Uitlegvideo

We hebben de som uitgelegd in een uitlegvideo.

Opgave 5

Eind oktober was het in Washington DC (de Verenigde Staten) nog steeds 77 graden Fahrenheit.

De formule om het aantal graden Fahrenheit om te rekenen naar het aantal graden Celcius is:

Temperatuur in graden Celcius = 5/9 x (temperatuur in graden Fahrenheit – 32)

Vraag: reken uit hoeveel graden Celcius het eind oktober in Washington DC was?

Onthouden

Wat tussen de haakjes staat, moet je eerst uitrekenen.

Let op

Reken eerst uit wat tussen de haakjes staat. Dit resultaat moet je dan x 5/9e doen. Vermenigvuldig eerst met de teller (5) en daarna deel je het door de noemer (9).

Tip

Schrijf de hele formule op.

Uitrekenen

Temperatuur in graden Celcius = 5/9 x (temperatuur in graden Fahrenheit – 32)

Eerst: (77 – 32)

Dan 45 x 5/9e = 45 x 5 = 225 en dan : 9 = 25

De temperatuur in graden Celcius is: 25 graden

Uitlegvideo

We hebben de som uitgelegd in een uitlegvideo.

Online cursus MBO rekenen

Heb je naar aanleiding van deze opgave nog vragen? Dan is de online cursus voor het MBO misschien iets voor jou.

In deze online cursus worden alle onderdelen van het rekenexamen op het MBO stap-voor-stap uitgelegd. Meer informatie vind je op deze pagina.

Wil je graag een een-op-een bijles. Ook dat kan! Kijk op www.ikwilbijles.nl voor een bijles, die bij jou past.

L

Mischien ook interessant?

Medisch rekenen | 3 tips opgaven infuussommen

Inleiding Het oplossen van infuussommen kan een hele opgave zijn. Veel

Medisch rekenen | opgaven over MEDICATIE %

Opgave Toos Hulshof is heel erg verward. Het eten gaat erg

Medisch rekenen | opgaven over MEDICATIE IE

Inleiding De sterkte van medicijnen wordt soms in Internationale Eenheden (IE)

Scroll naar boven