Foutloos opgaven verdunnen maken + 4 oefenopgaven!

Inhoudsopgave

Inleiding

Als zorgprofessional is het van groot belang dat je de juiste medicatie aan patiënten toedient. Een belangrijk onderdeel binnen het medisch rekenen is verdunnen. Verdunnen is dat een bepaalde stof wordt verdund met een vloeistof om de concentratie te verminderen. Bij het verdunnen wordt een specifieke hoeveelheid van een medicijn gemengd met een hoeveelheid verdunningsmiddel om een bepaalde concentratie te bereiken. Het is van belang om nauwkeurig te zijn bij het meten en berekenen van de hoeveelheden om onjuiste doseringen en mogelijke complicaties te voorkomen. In dit artikel leggen we je je uit de achtergrond informatie over verdunnen uit en we hebben we aan het eind nog een aantal opgaven met uitleg zodat je zelf kan oefenen met deze sommen. 

Online cursus medisch rekenen

Moeite met medisch rekenen? Dan is onze online-cursus iets voor jou. Hier in behandelen we alle onderdelen die aanbod komen bij de toets medisch rekenen. Bij de cursus zit inbegrepen:

Verdunnen bij verpleegkundig rekenen

Voor verpleegkundigen is het beheersen van medisch rekenen met betrekking tot het verdunnen van groot belang. Verpleegkundigen zijn vaak verantwoordelijk voor het voorbereiden en toedienen van medicatie aan patiënten. Onnauwkeurige berekeningen kunnen daardoor ernstige gevolgen hebben.

Verpleegkundigen moeten niet alleen de formules begrijpen, maar ook in staat zijn om deze in de praktijk toe te passen. Ze moeten daarom bekend zijn met de verschillende eenheden van meting en de juiste instrumenten gebruiken om de medicijnen nauwkeurig te meten.

Regelmatige training en oefeningen kunnen helpen om de vaardigheden op peil te houden en het zelfvertrouwen van verpleegkundigen in medisch rekenen te vergroten.

Het verdunnen van oplossingen

Soms hebben we te maken met een oplossing die sterker is dan gewenst voor de behandeling van een patiënt. In zulke gevallen is het nodig om de concentratie van de oplossing te verlagen door een verdunningsmiddel toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat de patiënt de juiste dosis krijgt zonder bijwerkingen van een te sterke oplossing.

Aan de andere kant moeten we soms ook werken met een oplossing die minder sterk is dan nodig. In deze situaties moeten we de concentratie van de oplossing verhogen door meer van het medicijn toe te voegen, om ervoor te zorgen dat de patient de gewenste behandeling krijgt.

Het begrijpen van hoe oplossingen sterker of zwakker kunnen zijn dan gewenst, en hoe ze correct te verdunnen, is cruciaal voor de veiligheid en effectiviteit van medische behandelingen.

Uitleg medisch rekenen verdunnen

Je hebt in deze opgaven te maken met de volgende formules:

Als er gevraagd wordt hoeveel je van de voorraad moet pakken, dan gebruik je de formule:

  • (aantal ml Voorschrift x percentage voorschrift) : percentage aanwezig = aantal ml dat je van de voorraad neemt

Als er gevraagd wordt hoeveel ml water je moet toevoegen om een lager geconcentreerde oplossing te krijgen, dan gebruik je de formule:

  • Verdunningsfactor (vdf) x aantal ml – (aantal ml in voorraad, behorende bij de hoge concentratie

Soms zul je uit moeten rekenen hoeveel water je aan een bepaalde concentratie moet toevoegen. Hoe wij dit uitrekenen laten we jou in deze uitwerking zien.

Opgave 1

Op de afdeling heb je de beschikking over waterstofperoxide van 12% en je moet 0,4 dl waterstofperoxide 6% maken.

Vraag: met hoeveel ml water verdun je dit?

Onthouden

De formule die bij deze verdunningsopgave hoort is:

(aantal ml Voorschrift x percentage voorschrift) : percentage aanwezig = aantal ml dat je van de voorraad neemt

Let op

Reken eerst uit wat tussen haakjes staat en deel dit antwoord door het het percentage dat aanwezig is

Tip

Nadat je de formule van de verdunning hebt opgeschreven, zet je de getallen op de plaats van het woord. Zo hou je overzicht.

Uitrekenen

Reken de eenheden om naar ml. In deze opgave is dit 0,4 dl = 40 ml.

De formule is: (aantal ml voorschrift x het percentage voorschrift) : percentage dat aanwezig is. Dus:

(40 ml x 6%) : 12% = 240 : 12 = 20 ml van 12% gebruiken.

Je verdunt dit met: 40 ml -20 ml = 20 ml water.

Je verdunt dit dus met 20 ml water.

Uitlegvideo

Opgave 2

Als verpleegkundige heb jij de beschikking over een waterstofperoxideoplossing van 20%. Jij moet 0,5 liter verdunnen tot 5%

a. Hoeveel ml van de voorraad moet je dan nemen?

b. Met hoeveel ml water moet je deze oplossing van 20% dan verdunnen?

c.Wat is de verdunningsfactor?

Onthouden

De formule die bij deze verdunningsopgave hoort is:

(aantal ml Voorschrift x percentage voorschrift) : percentage aanwezig = aantal ml dat je van de voorraad neemt

Let op

  • Reken eerst uit wat tussen haakjes staat en deel dit antwoord door het percentage dat aanwezig is
  • Reken 0,5 liter om naar ml

Tip

Nadat je de formule van de verdunning hebt opgeschreven, zet je de getallen op de plaats van het woord. Zo hou je overzicht.

Uitrekenen

Reken de eenheden om naar ml. In deze opgave is dit 0,5 liter = 500 ml.

De formule is: (aantal ml voorschrift x het percentage voorschrift) : percentage dat aanwezig is. Dus:

a. (500 ml x 5%) : 20% = 2500 : 20 = 125 ml van 20% gebruiken. Je neemt dus 125 ml van de voorraad van 20%

b. Je verdunt dit met: 500 ml -125 ml = 375 ml water.

c. De verdunningsfactor (vdf) reken je als volgt uit:

Beginconcentratie : eindconcentratie = verdunningsfactor (vdf)

            20%                :           5%                  = 4 x

Uitlegvideo

Opgave 3

Je hebt 5 liter oplossing met daarin 15 procent van een bepaalde stof.

Hoeveel ml water moet er worden toegevoegd om een 5% oplossing te krijgen

Onthouden

De formule die bij deze verdunningsopgave hoort is:

  • Verdunningsfactor (vdf) x aantal ml – (aantal ml in voorraad, behorende bij de hoge concentratie
  • Verdunningsfactor = beginconcentratie : eindconcentratie

Let op

Reken eerst de verdunningsfactor uit. In dit voorbeeld is dit: 15% : 5% = 3 keer.

Tip

Nadat je de formule van de verdunning hebt opgeschreven, zet je de getallen op plaats van het woord. Zo hou je overzicht.

Uitrekenen

Reken de eenheden om naar ml. In deze opgave is dit 5 liter = 5000 ml.

  • De formule is: (verdunningsfactor) x aantal ml – (aantal ml in voorraad, behorende bij de hoge concentratie

Dus: vdf = 3, dus (3 x 5000 ml) – 5000 ml = 10.000 ml

Er zal 10.000 ml water toegevoegd moeten worden om een 5% oplossing te krijgen.

Uitlegvideo

Opgave 4

In voorraad heb jij een chloorbleekloog dat 40% actief chloor bevat. Je hebt 5 liter chloorbleekloog nodig met 8% actief chloor. Hoeveel ml chloorbleekloog neem je uit de voorraad om 2 liter oplossing van 8% te maken?

Onthouden

De formule die bij deze verdunningsopgave hoort is:

(aantal ml Voorschrift x percentage voorschrift) : percentage aanwezig = aantal ml dat je van de voorraad neemt.

Let op

Reken eerst uit wat tussen haakjes staat en deel dit antwoord door het het percentage dat aanwezig is.

Tip

Nadat je de formule van de verdunning hebt opgeschreven, zet je de getallen op de plaats van het woord. Zo hou je overzicht.

Uitrekenen

Reken de eenheden om naar ml. In deze opgave is dit 2 liter = 2000 ml.

De formule is: (aantal ml voorschrift x het percentage voorschrift) : percentage dat aanwezig is. Dus: (2000 ml x 8%) : 40% = 16.000 : 40 = 400 ml van 40% gebruiken.

Je neemt dus 400 ml van de voorraad van 40%.

Uitlegvideo

L

Mischien ook interessant?

Medisch rekenen | 3 tips opgaven infuussommen

Inleiding Het oplossen van infuussommen kan een hele opgave zijn. Veel

Medisch rekenen | opgaven over MEDICATIE %

Opgave Toos Hulshof is heel erg verward. Het eten gaat erg

Medisch rekenen | opgaven over MEDICATIE IE

Inleiding De sterkte van medicijnen wordt soms in Internationale Eenheden (IE)

Scroll naar boven