Medisch rekenen | Hoeveel vloeistof binnen gekregen?

Inhoudsopgave

Inleiding

In deze opgave laten we niet zien wat de druppelsnelheid van het infuus is, Nee!, we rekenen nu het tegenovergestelde uit, nl “..Hoeveel vloeistof heeft de patient bij een bepaalde druppelsnelheid binnengekregen..”

Lee snel verder voor de opgave

Online cursus medisch rekenen

Moeite met medisch rekenen? Dan is onze online-cursus iets voor jou. Hier in behandelen we alle onderdelen die aanbod komen bij de toets medisch rekenen. Bij de cursus zit inbegrepen:

Opgave

De heer Pietersen heeft de afgelopen 12 uur een infuus gekregen tegen uitdroging. Dit infuus had een druppelsnelheid van 60 druppels per minuut.

Vraag: Hoeveel ml vloeistof heeft de heer Pietersen in deze 12 uur binnengekregen?

Uitwerking

Let op:

We moeten nu ‘terug rekenen’. Dit betekent dat het aantal minuten met het aantal druppels vermenigvuldigd moeten worden. Daarna moeten we de druppels omrekenen naar ml

  • 12 uur = 12 x 60 minuten = 720 minuten
  • 60 druppels x 720 minuten = 43.200 druppels
  • we gaan er van uit dat 1 ml = 20 druppels
  • 43.200 : 20 druppels = 2160 ml

Antwoord: Dhr Pietersen heeft in totaal 2160 ml vocht via het infuus binnen gekregen.

L

Mischien ook interessant?

Medisch rekenen | 3 tips opgaven infuussommen

Inleiding Het oplossen van infuussommen kan een hele opgave zijn. Veel

Medisch rekenen | opgaven over MEDICATIE %

Opgave Toos Hulshof is heel erg verward. Het eten gaat erg

Medisch rekenen | opgaven over MEDICATIE IE

Inleiding De sterkte van medicijnen wordt soms in Internationale Eenheden (IE)

Scroll naar boven