Medisch rekenen | opgaven over MEDICATIE %

Inhoudsopgave

Opgave

Toos Hulshof is heel erg verward. Het eten gaat erg moeilijk. De dienstdoende arts schrijft haloperidoldruppels voor. Jij moet Toos 6 mg haloperidol geven en je beschikt over een druppelvloeistof 3 mg/ml. (1 ml = 20 druppels

Vraag: wat is de sterkte van deze druppelvloeistof in %?

Opgaven als deze kunnen (vooral niet geoefende rekenaars) helemaal in de war brengen door de hoeveelheid getallen.

Online cursus medisch rekenen

Moeite met medisch rekenen? Dan is onze online-cursus iets voor jou. Hier in behandelen we alle onderdelen die aanbod komen bij de toets medisch rekenen. Bij de cursus zit inbegrepen:

Tip

Onderstreep dat deel van de zin, waarin staat…’je beschikt over….’ EN ‘je moet…..’ 

Met deze 2 onderdelen ga je verder rekenen. Kijk hoe wij deze opgave stap-voor-stap oplossen.

Uitwerking

Om de sterkte in % uit te rekenen, ga je altijd naar 100 ml. Het aantal mg per 100 ml reken je dan om naar het aantal grammen per 100 ml. Het aantal grammen per 100 ml is dan ook het percentage.

Antwoord: Er zit dus 3 x 100 = 300 mg in 100 ml.

300 mg = 0,3 g en dat is 0,3 %.

L

Mischien ook interessant?

Medisch rekenen | 3 tips opgaven infuussommen

Inleiding Het oplossen van infuussommen kan een hele opgave zijn. Veel

Medisch rekenen | opgaven over MEDICATIE %

Opgave Toos Hulshof is heel erg verward. Het eten gaat erg

Medisch rekenen | opgaven over MEDICATIE IE

Inleiding De sterkte van medicijnen wordt soms in Internationale Eenheden (IE)

Scroll naar boven