Medisch rekenen | opgaven over oplossingen (hoe vaak heb jij deze opgaven al verprutst?)

Inhoudsopgave

Inleiding

Bij veel opgaven medisch rekenen is begrijpend lezen super belangrijk! Nu de opgaven nog niet complex en uitgebreid zijn, is nauwkeurigheid toch belangrijk.

Veel studenten vinden opgaven over oplossingen lastig. Toch is dat niet nodig!

Onthou deze tip: het percentage dat gegeven wordt is altijd het aantal grammen per 100 ml.

Online cursus medisch rekenen

Moeite met medisch rekenen? Dan is onze online-cursus iets voor jou. Hier in behandelen we alle onderdelen die aanbod komen bij de toets medisch rekenen. Bij de cursus zit inbegrepen:

Opgave

Een patient krijgt 880 mg Natriumbicarbonaat toegediend.

Er is een oplossing van 4% aanwezig.

Vraag: hoeveel ml moet de patient worden toegediend?

Onthouden

Je zult ook het metrieke stelsel uit je hoofd moeten kennen.

Let op

• In deze opgave staat, dat de patient geen grammen, maar miligrammen (mg) krijgt toegediend.
• 4% betekent 4 gram per 100 ml.

Tip

  • Je kunt het beste eerst even een verhoudingstabel tekenen. Op deze manier zie je precies wat je doet en je maakt hierdoor zo min mogelijk fouten.
  • Reken de grammen direct om naar mg.
    Soms kan het handig zijn om eerst alles naar 1 mg terug te rekenen. Dit doe je pas, als je maken krijgt met heel veel cijfers achter de komma. Pas daarna reken je alles uit, wat de patient krijgt (nl 880 mg)

Uitrekenen

De uitkomst wordt nu: 24 x 2,9241 = 70,2 kg (afgerond). In hele kilo’s is dit 70 kg. Huidig gewicht is 102 kg – streefgewicht van 70 kg = 32 kg afvallen.

Antwoord

Je moet 22 ml Natriumbicarbonaat aan de patient toedienen.

L

Mischien ook interessant?

Medisch rekenen | 3 tips opgaven infuussommen

Inleiding Het oplossen van infuussommen kan een hele opgave zijn. Veel

Medisch rekenen | opgaven over MEDICATIE %

Opgave Toos Hulshof is heel erg verward. Het eten gaat erg

Medisch rekenen | opgaven over MEDICATIE IE

Inleiding De sterkte van medicijnen wordt soms in Internationale Eenheden (IE)

Scroll naar boven