Medisch rekenen | stand van de manometer

Inhoudsopgave

Inleiding

In dit artikel moet je uitrekenen op welke stand de manometer moet staan, om iemand voldoende zuurstof te kunnen geven.

In dit soort opgaven is het altijd verstandig om de formule weer helemaal op te schrijven. Zet in de formule de getallen die je weet en probeer dan het ontbrekende getal uit te rekenen.

In onze uitwerking hebben wij een eenvoudig voorbeeld staan, hoe je dit het beste kunt doen.

Online cursus medisch rekenen

Moeite met medisch rekenen? Dan is onze online-cursus iets voor jou. Hier in behandelen we alle onderdelen die aanbod komen bij de toets medisch rekenen. Bij de cursus zit inbegrepen:

Opgave

Mevrouw Haarsma moet in 8 uur, 3 liter zuurstof per minuut toegediend krijgen.

Vraag: reken uit, op welke stand de manometer van een 10 liter zuurstofcilinder minimaal moet staan om voor deze periode voldoende zuurstof te leveren

Onthouden

Voordat we de opgave gaan oplossen, zul je het volgende moeten onthouden:

• Formule: totaal aantal liters zuurstof = druk in bar x inhoud van de cilinder.

Let op

Zuurstoftoediening is altijd aantal liters per minuut.

Tip

Teken de verhoudingstabel en zet hierin in het eerste vak het aantal liters en daaronder de minuten

• Schrijf eerst de formule op en zet direct daarachter de getallen, die in de opgave staan
• Als je niet goed weet hoè je de druk in bar moet uitrekenen, gebruik dan kleine
getallen!

Door het gebruik van kleine getallen zie je vaak sneller hoe je iets moet uitrekenen.

Voorbeeld: totaal aantal liters zuurstof (10) = druk in bar (?) x inhoud van de cilinder (2) Met andere woorden: 10 = ? x 2.

Om het vraagteken uit te rekenen, moet je 10 delen
door 2. Dit is dus een voorbeeld.

Uitrekenen

8 uur = 8 x 60 = 480 minuten

Het totaal aantal liters zuurstof is 1440.


Nu wij dit antwoord hebben, wordt de formule ingevuld:
aantal liters zuurstof = druk in bar x inhoud van de cilinder -> 1440 = ? x 10.

(Zie ook het 3 e punt bij Tip: 1440 : 10 = 144)

Antwoord

De manometer moet op stand 144 staan, om voor deze periode voldoende zuurstof te leveren.

L

Mischien ook interessant?

Medisch rekenen | 3 tips opgaven infuussommen

Inleiding Het oplossen van infuussommen kan een hele opgave zijn. Veel

Medisch rekenen | opgaven over MEDICATIE %

Opgave Toos Hulshof is heel erg verward. Het eten gaat erg

Medisch rekenen | opgaven over MEDICATIE IE

Inleiding De sterkte van medicijnen wordt soms in Internationale Eenheden (IE)

Scroll naar boven